Kamis, 06 Desember 2012

Sejrah Masuknya Islam di Indonesia
kebanyakan dari kita lupa akan sejarah di indonesia,padahal sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui asal muasal sejarah masuknya islam di indonesia, janganlah lupakan sebuah sejarah karena itu merupakan bagian dari negara ini,dan apa yang akan kita katakan kepada cucu kita generasi2 muda kita bila mereka bertanya mengenai sejarah di negara ini dan kita jawab tidak tahu. serta jadikanlah sebuah sejarah ini sebagai cerminan dari bangsa ini karena bangsa ini akan menjadi kuat dengan mengigat-ingat jasa-jasa dari para pendahulu sehingga mereka akan mempunyai rasa malu bila membuat perbuatan yang jelek di Negara ini .


Islam merupakan agama dengan pemeluk terbesar di Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari usaha para juru dakwah agama Islam dalam melakukan islamisasi di Indonesia. Islamisasi adalah istilah umum yang biasa dipergunakan untuk menggambarkan proses persebaran Islam di Indonesia pada periode awal (abad 7-13 M), terutama menyangkut waktu kedatangan, tempat asal serta para pembawanya, yang terjadi tidak secara sistematis dan terencana. Inilah definisi islamisasi yang dimaksud dalam tulisan ini. Metodologi tulisan ini sepenuhnya merupakan penelitian kepustakaan (library research). Di sini penulis akan mencoba menguraikan beberapa pandangan mengenai teori Islamisasi di Indonesia secara deskriptif-analitis. Pembahasan mengenai masuknya Islam ke Indonesia sangat menarik terkait dengan banyaknya perbedaan pendapat di kalangan sejarawan. Masing-masing pendapat menggunakan berbagai sumber, baik dari arkeologi, beberapa tulisan dari berbagai sumber. Ada tiga pendapat tentang waktu masuknya Islam di Nusantara yaitu : 

Minggu, 17 Juni 2012

Sejarah Kehidupan Para Wali Songo


“Walisongo” berarti sembilan orang wali”
Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Dradjad, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Mereka tidak hidup pada saat yang persis bersamaan. Namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat, bila tidak dalam ikatan darah juga dalam hubungan guru-murid.

Minggu, 25 Maret 2012

Adab bersholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad S.A.W

1. Apakah pengertian Sholawat ?
Sholawat menurut arti bahasa adalah :‘' DO‘A‘'
Menurut istilah adalah:
•  Sholawat Allah SWT kepada Rasululloh SAW berupa Rohmat dan Kemuliaan ( Rahmat Tadhim )
•  Sholawat dari malaikat yang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW berupa permohonan rahmat dan kemuliaan kepada Allah SWT untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW sedangkan selain Kanjeng Nabi berupa permohonan rahmat dan ampunan
•  Sholawat orang–orang yang beriman ( manusia dan jin ) ialah permohonan rohmat dan kemuliaan kepada Allah SWT. untuk Kanjeng Nabi SAW, seperti :
ALLAHUMMA SHOLLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD
2. Sebutkan dasar membaca Sholawat !
Dasar membaca Sholawat kepada Kanjeng Nabi SAW adalah :

Firman Allah SWT dalam surat Al Ahzab ayat. 56 :
‘‘Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya senantiasa bersholawat untuk Nabi SAW. Hai orang-orang yang beriman bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan padanya (Nabi Muhammad SAW.)” .

Jumat, 16 Maret 2012

SILSILAH KANJENG NABI MUHAMMAD SAW

Wajib bagi setiap orang,laki2 maupun perempuan mengetahui nasab/silsilah Kanjeng Nabi,baik itu dari jihat ayahnya maupun dari jihat ibunya,sampai kepada Adnan.Adapun setelah Adnan hingga Nabi Adam tidak wajib,bahkan makruh untuk mengetahuinya,sebab tidak ada perjalanan/dalil yg soheh.

Nasab Kanjeng

Kamis, 01 Maret 2012

HADROH PEKALONGAN


PERKEMBANGAN SENI REBANA SIMTHUDDUROR

Simthudduror yang telah banyak dikenal di Pekalongan sebagai salah satu bagian dari seni musik ritmis non melodis.Banyak berkembang di posisi pantai utara.
Perkembangan Duror di Kota Pekalongan berawal dari mulai tahun 1982. Dimana saat itu hanya dengan bacaan kitab Maulid Simthudduror dan pada tahun-tahun berikutnya ada perubahan dengan Rebana Genjring, yang mana rebana genjring ini telah ada lama di pekalongan dan menjadi rebana asli kota pekalongan. Pusat perkumpulan berkumpul di Masjid Wakaf Jl.Surabaya Pekalongan.Pada tahun 1984-an , pada saat ada acara Hial Al Habib Ahmad bin Abdul Al Atas di Sapuro Pekalongan ada acara arak-arakan rebana Banjar yang dibawakan oleh Jam’iyyah Maulid Al Muhibin dari TulungAgung Jawa Timur yang notabene adalah masyarakat kaum banjar,Banjarmasin Kalimantan Selatan yang bermukim di jawa. Akhirnya jamaah Maulid Pekalongan belajar kepada jam’iyyah Al Muhibin Banjar perwakilan di Semarang.
Dari hasil bacaan ini kemudian dikembangkan di pekalongan dengan sedikit penambahan dan variasi-variasi perpaduan Simthudduror rebana Banjar dan Simthudduror rebana Pekalongan. Perpaduan seni Banjar dan Pekalongan inilah yang kemudian berkembang dan lebih dikenal dengan seni Rebana Simthudduror.
Jadi “Duror”,adalah sebuah hasil karya seni paduan dua ritmis rebana dari Banjar dan Pekalongan.Pengambilan nama diambil dari nama kitab Maulid yang dibaca yaitu Kitab Maulid Simthudduror.

KEUNIKAN MUSIK

Keunikan Pada Alat Rebana
Seni rebana Simthudduror memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan seni rebana lain.Keunikan ini adalah sebagai berikut :
a.Jumlah rebana pokok yang dimainkan berjumlah 4 buah.
b.Ukuran rebana berdiameter 30 – 32 cm dengan bunyi atau suara yang sama.
c.Tiap – tiap rebana memiliki rumus pukulan yang berbeda – beda.
d.Nama-nama jenis pukulan / ketukan tersebut adalah merasuk,bergenjring,golong I dan golong II.
e.Masing-masing pukulan / ketukan saling berkaitan sehingga menghasilkan perpaduan ritmis yang dinamis.
f.Memiliki aturan baku atau pakem.

Senin, 20 Februari 2012

10 Keajaiban Alam Terindah Di Dunia

Keajaiban alam telah menghipnotis manusia selama ini dengan pemandangannya yang menakjubkan dan tak tertandingi oleh buatan manusia. Kita sering melihat dan membaca tentang keajaiban dunia buatan manusia, tetapi apakah kita pernah berpikir tentang keajaiban alam di sekitar kita. Oleh karena itu mari kita simak 10 keajaiban alam terindah di dunia berikut ini versi listphobia.com, meskipun sebenarnya mungkin diluar sana ada tempat yang lebih indah yang tidak disebutkan dalam artikel ini, karena ada banyak sekali tempat-tempat terindah di bumi kita tercinta ini..langsung saja cekidot..

pada kali ini saya akan mengemukakkan sedikit tentang sejarah baginda Nabi Besar  yang sangat kita cintai yaitu: kanjeng Nabi Muhammad s.a.w,dan semoga Allah selalu menambahkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad amin...... 

Nabi Muhammad s.a.w.

 
Khat membentuk nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
 
Khat membentuk nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam (Bahasa Arabنبي محمد صلى الله عليه وسلم‎) adalah pesuruh Allah yang terakhir. Baginda adalah pembawa rahmat untuk seluruh alam dan merupakan Rasulullah bagi seluruh umat di dunia. Sesungguhnya Nabi Muhammad merupakan satu anugerah dan kurniaan Allah SWT kepada umat manusia untuk menunjukkan jalan yang lurus dan benar. Baginda bukan sahaja diangkat sebagai seorang rasul tetapi juga sebagai khalifah, yang mengetuai angkatan tentera Islam, membawa perubahan kepada umat manusia, mengajarkan tentang erti persaudaraan, akhlak dan erti kehidupan yang segalanya hanya kerana Allah SWT. Nabi Muhammad dilahirkan di MakkahArab Saudi dan kembali ke rahmatullah di Madinah. Walaupun diketahui bahawa Muhammad merupakan Rasul dan Nabi terakhir bagi umat manusia dan seluruh alam oleh orang Islam, tetapi orang-orang Yahudi dan Nasrani enggan mengiktiraf Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad merupakan pelengkap ajaran Islam setelah Nabi Musa dan Nabi Isa.Beliau juga digelar Al Amin (Bahasa Arab الأمين) yang bermaksud 'yang terpuji'.
Surah Al-Anbiya, ayat 107 bermaksud:
Surah Al-Anbiya, ayat 107"Dan tidak kami (Allah) utuskan kamu (wahai Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam."
MusicPlaylistView Profile
Create a playlist at MixPod.com

About